Siirry sisältöön

Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityön keinoin pyritään auttamaan ja tukemaan potilaita ja heidän läheisiään sairauden tai vamman myötä muuttuneessa elämäntilanteessa. Sairaus tai vamma voi vaikuttaa moniin eri elämänalueisiin, kuten työ- ja toimintakykyyn, toimeentuloon ja talouteen, sosiaalisiin suhteisiin tai muutoin elämäntilanteeseen. Terveyssosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat toimivat osana terveydenhuollon moniammatillista hoitotiimiä.

Terveyssosiaalityössä tehdään yksilökohtaista sosiaalisen tilanteen arviointia painottuen laaja-alaiseen arvioon, jonka pohjalta selvitellään potilaan ja läheisen kanssa soveltuvia etuuksia ja tuen mahdollisuuksia.

Terveyssosiaalityössä annetaan yksilökohtaista ohjausta ja neuvontaa mm. terveysperusteisista etuuksista ja taloudellisen tuen muodoista, arjessa selviytymistä ja osallisuutta tukevista palveluista. Tämän lisäksi neuvontaan annetaan myös erilaisista tukimuodoista kun potilaan työ- ja toimintakyky on heikentynyt. Tilanne huomioiden voi olla tarpeen selvitellä myös esimerkiksi asumiseen liittyviä asioita, tai järjestää tukea muutoin vaikeassa elämäntilanteessa. Tarvittaessa voidaan antaa käytännön apua etuuksien, palvelujen ja tukimuotojen hakemisessa, vireille saattamisessa ja koordinoimisessa.

Terveyssosiaalityölle on luonteenomaista psykososiaalinen lähestymistapa ja tuen tarjoaminen. Keskustelu terveydenhuollon sosiaalityöntekijän tai ohjaajan kanssa voi auttaa potilaita ja heidän läheisiään jäsentämään muuttunutta tilannetta, ottamaan huomioon sosiaaliturvaa koskeva tieto omassa tilanteessaan. Keskustelun kautta voi myös löytää keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen.

Potilaan kanssa tehdyn yksilökohtaisen työn lisäksi terveyssosiaalityöhön sisältyy usein yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja muiden tukea antavien tahojen kanssa. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ja ohjaajat voivat osallistua tarpeen mukaan myös potilaan kotiutumisen ja kuntoutuksen suunnitteluun terveydenhuollon moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä. Terveyssosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan yksikön tehtävän ja potilaan ikäryhmän mukaan.

Toimi näin

Yhteydenotto puhelimitse tai hoitohenkilökunnan välityksellä

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.