Siirry sisältöön

Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityön keinoin pyritään auttamaan ja tukemaan potilaita ja heidän läheisiään sairauden tai vamman myötä muuttuneessa elämäntilanteessa. Sairaus tai vamma voi vaikuttaa moniin eri elämänalueisiin, kuten työ- ja toimintakykyyn, toimeentuloon ja talouteen, sosiaalisiin suhteisiin tai muutoin elämäntilanteeseen. Terveyssosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat toimivat osana terveydenhuollon moniammatillista hoitotiimiä.

Terveyssosiaalityössä tehdään yksilökohtaista sosiaalisen tilanteen arviointia painottuen laaja-alaiseen arvioon, jonka pohjalta selvitellään potilaan ja läheisen kanssa soveltuvia etuuksia ja tuen mahdollisuuksia.

Terveyssosiaalityössä annetaan yksilökohtaista ohjausta ja neuvontaa mm. terveysperusteisista etuuksista ja taloudellisen tuen muodoista, arjessa selviytymistä ja osallisuutta tukevista palveluista. Tämän lisäksi neuvontaan annetaan myös erilaisista tukimuodoista kun potilaan työ- ja toimintakyky on heikentynyt. Tilanne huomioiden voi olla tarpeen selvitellä myös esimerkiksi asumiseen liittyviä asioita, tai järjestää tukea muutoin vaikeassa elämäntilanteessa. Tarvittaessa voidaan antaa käytännön apua etuuksien, palvelujen ja tukimuotojen hakemisessa, vireille saattamisessa ja koordinoimisessa.

Terveyssosiaalityölle on luonteenomaista psykososiaalinen lähestymistapa ja tuen tarjoaminen. Keskustelu terveydenhuollon sosiaalityöntekijän tai ohjaajan kanssa voi auttaa potilaita ja heidän läheisiään jäsentämään muuttunutta tilannetta, ottamaan huomioon sosiaaliturvaa koskeva tieto omassa tilanteessaan. Keskustelun kautta voi myös löytää keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen.

Potilaan kanssa tehdyn yksilökohtaisen työn lisäksi terveyssosiaalityöhön sisältyy usein yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja muiden tukea antavien tahojen kanssa. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ja ohjaajat voivat osallistua tarpeen mukaan myös potilaan kotiutumisen ja kuntoutuksen suunnitteluun terveydenhuollon moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä. Terveyssosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan yksikön tehtävän ja potilaan ikäryhmän mukaan.

Tietoa palvelusta

Yhteydenotto puhelimitse tai hoitohenkilökunnan välityksellä

Puhelinasiointi

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 1

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualueet:

 • Diabeteskeskus
 • Dialyysiyksikkö ja munuaissairauksien vastaanotto
 • Hematologian vastaanotto
 • Infektiosairauksien vastaanotto
 • Keuhkosairauksien vastaanotto
 • Sisätautien tiimi osasto 2
 • Keuhkosairauksien tiimi osasto 4
 • Hematologian tiimi osasto 5
 • Silmätautien vastaanotto, aikuiset
 • Sisätautien vastaanotto
 • Teho- ja valvontaosasto
 • Vatsaelinsairaudet

Soita: +358 44 351 2491

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 10

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualue:

 • Neurologisten ja ortopedisten potilaiden vaativa kuntoutusosasto
 • Neurologian ja kardiologian tiimi osasto 4.
 • Yleissairaalapsykiatrian vastaanotto

Soita: +358 40 359 6614

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 2

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualueet:

 • Palliatiivinen keskus
 • Naistentautien vastaanotto
 • Mikkelin lähikuntoutusosasto

Soita: +358 40 656 7623

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 3

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualueet:

 • HALSO- vastaanotto
 • Sosiaalipediatrian vastaanotto (HALSO- asiakkaat)

Soita: +358 40 359 9491

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 4

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualueet:

 • Kirurgia, Osasto 1
 • Ortopedia, Osasto 5
 • Leikkausosasto ja päiväkirurgia
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien vastaanotto, aikuiset
 • Suu- ja leukasairauksien vastaanotto
 • Kirurgian vastaanotto
 • Ihotautien vastaanotto
 • Neurologian vastaanotto
 • Onkologian vastaanotto
 • Hoitokeskus: vastuualuejaon mukaan

Soita: +358 40 656 7786

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 5

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualueet:

 • Mikkelin yleislääketieteen vastaanotto

Soita: +358 40 656 7371

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 6

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualueet:

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanotto (AVO)
• Erikoissairaanhoito
• Perusterveydenhuolto

Soita: +358 40 656 7369

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 7

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualue:
• Sosiaalipediatrinen vastaanotto

Soita: +358 40 656 7379

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 8

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualue:

Perusterveydenhuolto:
• Neuvola Mikkeli

Erikoissairaanhoito:
• Lastentautien vastaanotto
• Lastenneurologian vastaanotto
• Silmätautien vastaanotto, lapset
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien vastaanotto, lapset
• Lasten endokrinologian vastaanotto
• Synnytysyksikkö
• Lasten- ja vastasyntyneiden osasto
• Yleislääketieteen osasto 2

Soita: +358 44 351 2347

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Mikkeli 9

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Mikkeli

Vastuualue:

 • Osasto 7 psykiatria
 • Osasto 8 psykiatria
 • Osasto 9 psykiatria
 • Mielenterveys vastaanotto (psykoosityöryhmä, vanhuspsykiatriantyöryhmä)
 • Fysiatrian vastaanotto
 • Kiputyöryhmä

Soita: +358 40 359 7668

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Savonlinna 1

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Savonlinna

Vastuualue:

 • Geriatrinen akuuttiosasto (pääterveysasema 4.kerros)
 • Palliatiivinen osasto ja vastaanotto/ palliatiivinen keskus (keskussairaala 2. kerros)
 • Osastot 4 A ja 5 A, sisätautien vastaanotto
 • Dialyysi

Soita: +358 44 417 3213

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Savonlinna 2

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Savonlinna

Vastuualue:

 • Geriatrinen kuntoutusosasto (pääterveysasema 3. kerros)

Soita: +358 44 417 2823

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Terveyssosiaalityö, Savonlinna 3

Terveyssosiaalityön puhelinasiointi, Savonlinna

Vastuualue:

• Osasto 2A
• Osasto 3A
• Ihotautien vastaanotto
• Silmätautien vastaanotto
• Keuhkosairauksien vastaanotto
• Neurologian vastaanotto
• Kirurgian vastaanotto
• Korva/nenä/kurkkutautien vastaanotto
• Syöpätautien vastaanotto ja lääkehoitoyksikkö
• Päivystys ja valvontaosasto
• Suu/hammassairauksien vastaanotto
• Naistentautien vastaanotto ja äitiyspoliklinikka
• Lastentautien vastaanotto ja päiväsairaala
• Mielialahäiriöiden ja riippuvuuksien osasto

Soita: +358 40 482 9056

Palveluajat

ma–pe 08:00–16:00

Palvelupaikat