Siirry sisältöön

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastus järjestetään perusterveydenhuollossa.

Terveystarkastusten tavoitteena on:
• tukea ja edistää työttömien terveydentilaa sekä toiminta- ja työkykyä
• ennaltaehkäistä kansansairauksia
• parantaa ja lieventää sairauksien fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia
• edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa.

Terveystarkastus sisältää maksuttoman hoitajalla käynnin sekä työ- ja toimintakykyarviointiin tarvittavat laboratoriokokeet, lääkärikäynnin, fysioterapeutin työkykyarvion sekä työkykykoordinaattorin tuen.
Maksullisia ovat sairauksien hoitoon liittyvät ajanvaraukset, erikoissairaanhoidon lääkärin vastaanottokäynnit, perusterveydenhuollon lääkärin vastaanottokäynnit sekä fysioterapian vastaanottokäynnit. Näistä veloitetaan normaali terveyskeskusmaksu.

Toimi näin

Terveystarkastukseen voi hakeutua oma-aloitteisesti hyvinvointiaseman sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla ajanvaraukseen. Terveystarkastukset tehdään mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden omilla terveysasemilla.

Yhteystiedot

Valitse paikkakuntasi pudotusvalikosta nähdäksesi sopivat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu työ- tai opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella oleville.

Milloin terveystarkastukseen:
• edellisestä terveystarkastuksesta on pitkä aika
• terveydentila huolestuttaa
• on tarvetta arvioida työkykyä tai kuntoutustarvetta

Tausta ja lainsäädäntö

Työttömän terveystarkastukseen kuuluvat yleensä mittaukset, joilla todetaan muun muassa painoindeksi ja verenpaine, sekä eräät laboratoriokokeet. Tärkeä osa tarkastusta on vastaanotolla käytävä keskustelu, jossa käydään läpi henkilön terveyteen, mielenterveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyviä asioita. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn.

Terveystarkastuksen tekijä antaa ohjeita sopivasta ravinnosta, liikunnasta ja omahoidosta. Jos tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, hän ohjaa potilaan eteenpäin. Terveystarkastuksessa voidaan todeta myös kuntoutustarve työkyvyn vahvistamiseksi tai palauttamiseksi.

Jos haluat työttömän terveystarkastukseen, ole yhteydessä sosiaali- ja terveyskeskukseen.