Siirry sisältöön

Eloisassa voit suorittaa koko YEK:n suoran virkasuhteen jatkuessa katkeamattomana ja lomien kertyessä. Pääset työskentelemään toiveidesi mukaan pienen tai suuremman terveyskeskuksen vastaanotolla. Viiden tähden opetussairaalassamme seniorituki on taattu ja työilmapiiri mukava.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) tavoitteena on perehdyttää koulutuksessa oleva lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa.

YEK antaa pätevyyden toimia sosiaalivakuutuksen piirissä muissa EU-maissa kuin Suomessa.

Yleislääketieteen erityiskoulutus kestää Suomessa opintonsa suorittaneille käytännössä 2 vuotta.

YEK:n aikana tulee suorittaa:

✔ 9 kuukautta terveyskeskuspalvelua yliopiston hyväksymässä terveyskeskuksessa
✔ 6 kuukautta sairaalapalvelua yliopiston hyväksymässä sairaalassa 
✔ Loput 9 kuukautta palvelusta voi suorittaa sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Tästä osasta 6 kuukautta on mahdollista suorittaa esim. tutkimusta tehden.

✔ Eri erikoisalat ovat edustettuina monipuolisesti, joten mahdollisuuksia kyllä löytyy kiinnostuksesi mukaan!
✔ Kun olet saman työnantajan palveluksessa tk:ssa ja sairaalassa lomien kertyminen ei katkea
✔ Meillä pääset aidosti tekemään, kehittämään ja kehittymään!
✔ Loistavat työsuhde edut – Oikeasti. Sillä mikäli työskentelet yhtäjaksoisesti Eloisan PTH:n palveluksessa yli 12 kuukautta saat käyttöösi kuukausittaisen jopa tuhannen euron ”toimintatonnin”. Voit itse valita eduista elämäntilanteeseesi sopivat mm. asuntoetu, lounasetu, liikunta-, kulttuuri- ja/tai hyvinvointietu. Sopii YEK:n kuin nakutettu.
✔ Lisäksi olemme koulutusmyönteinen työnantaja ja panostamme myös laadukkaaseen toimipaikkakoulutukseen
✔ Aina uskaltaa kysyä, ja apua saa! Seniorituki ja hyvä johtaminen on meillä priimaa!
✔ Yleisesti ottaen henkilökunta on varsin huumorintajuista ja muutenkin mahtavaa porukkaa!
✔ Yhdessä vietetään aikaa työn ulkopuolellakin ja työnantajakin tarjoaa erilaisia tapahtumia.

✔ YEK-koulutuksen opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, josta olet valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi. Ulkomailla lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet voivat valita, mihin yliopistoon hakevat.

✔ Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta

✔ Haku on jatkuva

✔ YEK opinto-oikeuden saavat kaikki sitä hakeneet

Terveyskeskuskoulutuksen aikana koulutettava perehtyy monipuolisesti vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen kuten

✔ Ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk)

✔ Päivystykseen

✔ Lasten- tai äitiysneuvolaan

✔ Kouluterveydenhuoltoon

✔ Vuodeosastotoimintaan

✔ Mielenterveystyöhön

✔ Ikäihmisille kohdennettuihin palveluihin

Perusterveydenhuollon päivystystä ja vuodeosastotoimintaa hyväksytään koulutuspaikkavaatimusten täyttyessä yhteensä korkeintaan 3 kk. 

YEK vaiheessa on käytössä LOKI-kirja, jonka avulla omaa oppimista voi seurata. Alla esimerkki siitä, miltä YEK-viikon työjärjestys voi näyttää.

Koulutukseen sisältyvän vähintään kuuden kuukauden sairaalajakson voi suorittaa koulutussairaaloissa, jotka on hyväksytty erikoislääkärikoulutuksen koulutuspaikoiksi. Koulutuksessa olevan lääkärin koulutusta ohjaa ja seuraa nimetty ohjaaja myös sairaalajakson ajan.

Eloisassa on monipuoliset mahdollisuudet oppia usean erikoisalan kliinistä työtä. Eloisassa saat sekä vastuuta, että tukea ja laajaa kokemusta erikoisalasi työkenttään, niin konservatiivisella kuin operatiivisella puolella.

Kouluttajina olemme saaneet tunnustusta ja olemmekin kestomenestyjä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä.

✔ Hyvä tilaisuus tutustua itseä kiinnostaviin erikoisaloihin
✔ Mahdollisuus kerryttää työkokemusta erikoistumishakuun: Suunnittele jaksot tulevaisuutta ja mahdollista erikoistumista silmällä pitäen. YEK kerryttää työkokemusta, josta on mahdollista saada pisteitä erikoistumishaussa.

✔ Lyhin palveluksi hyväksyttävä aika on 1 kk

✔ Koulutukseen kuuluvaa palvelua ei voi korvata virka-ajan ulkopuolisella päivystyksellä.

✔ Palvelua voidaan suorittaa myös osa-aikaisena. Tällöin kokonaispalveluaika pitenee vastaavasti. Alin hyväksytty viikkotuntimäärä on 18.5 tuntia ja lyhin palvelujakso on tällöin 2 kuukautta.

✔ Täysipäiväistä työtä samassa toimipaikassa pitää olla vähintään 3 kk terveyskeskuksessa ja 3 kk sairaalassa

✔ YEK:n aikana suoritettu terveyskeskuspalvelu hyväksi luetaan erikoistumisopintojen aikana.

✔ YEK ja erikoistuminen on mahdollista suorittaa samanaikaisesti

Kysy meiltä lisää!

Ville Miettinen 
koulutusylilääkäri
044 794 5743 
ville.miettinen@etelasavonha.fi

Elise Pöysä
rekrytointikoordinaattori  
040 656 7780
elise.poysa@etelasavonha.fi

Sivua muokattu 6.9.2023