Siirry sisältöön
Uutiset

Kestävän kasvun Eloisa -hankkeessa laajennetaan digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa

Julkaistu: 6.10.2023, klo 12:06

Etelä-Savon hyvinvointialueen Kestävän kasvun Eloisa -hanke on pärähtänyt vahvasti käyntiin yhteistyössä alueen kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen projektitiimit ovat aloittaneet työskentelyn laatimalla raamit Etelä-Savon hyvinvointialueella tapahtuvalle kehitystyölle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Kuvassa Eloisan työntekijät Anni Pietarinen ja Laura Kälviäinen puhumassa alueen järjestöille uudesta Tarmoa -digipalvelusta sekä sähköisestä perhekeskuksesta.
Kuvassa Eloisan työntekijät Anni Pietarinen ja Laura Kälviäinen puhumassa alueen järjestöille uudesta Tarmoa -digipalvelusta sekä sähköisestä perhekeskuksesta.

Kestävän kasvun Eloisa -hankkeessa pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja parantamaan muun muassa alueen mielenterveyspalveluja uusien digitaalisten ratkaisujen avulla

Seuraavan kahden vuoden aikana muun muassa:

  • Kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelujen asiakasohjausta ja käyttöönotetaan uusi digipalvelu, josta asiakkaat ja ammattilaiset löytävät jatkossa Etelä-Savon hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamat hyvinvointiin, terveyteen sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvät palvelut.
  • Uudistetaan pitkäaikaissairaiden hoitopolkuja ja laajennetaan palvelutarjontaa Eloisan digitaalisessa sote-keskuksessa. Pääpaino uusissa palveluissa on asiakkaan omahoidon tukemisessa.
  • Kilpailutetaan uusi sähköinen asiointialusta yhteistyössä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa.
  • Laajennetaan ikääntyneiden digitaalisia ja moniammatillisia palveluja, jotta ikääntyneen väestön palvelut voidaan jatkossakin turvata asuinpaikasta ja hoitoisuudesta riippumatta. Kartoitetaan ikäteknologian käyttömahdollisuuksia ja otetaan käyttöön uusia omaishoitajien tukipalveluja.
  • Yhtenäistetään alueen nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja, jotta voimme purkaa hoitojonoja, edistää hoitotakuun toteutumista ja vahvistaa palvelujen saatavuutta.
  • Tuetaan sähköisen perhekeskuksen (omaperhe.fi) toiminnan kehittymistä.
  • Yhtenäistetään Eloisan asiakaspalautejärjestelmät, jotta voimme helpottaa asiakaspalautteen keräämistä ja antamista.
  • Tuetaan tiedolla johtamisen kehittämistä Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Hankkeelle on myönnetty reilu 8 miljoonaa euroa Next Generation EU -rahoitusta vuosille 2023-2025, jolla tuetaan Etelä-Savon hyvinvointialueen kehittämistä ja kestävää kasvua. Kehitystyön keskiössä on tiivistää Etelä-Savon alueen sote-toimijoiden välistä yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Euroopan unionin rahoittama NextGeneration EU logo