Siirry sisältöön

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa on vuoden 2024 alussa käynnistänyt kaksivuotisen projektin, jonka tarkoituksena on luoda huoltovarmuuden toimintamalli hyvinvointialueelle. Huoltovarmuus on osa hyvinvointialueen varautumisen ja turvallisuuden kokonaisuutta.

Huoltovarmuuden tarkoituksena on turvata vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, kuten hyvinvointialueen palveluntuotanto, väestön toimeentulo sekä alueen talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämätön tuotanto, palvelut ja infrastruktuuri.

Kriittinen infrastruktuuri on yksi tärkeä tekijä hyvinvointialueiden toiminnoille ja palvelujen turvaamiselle.

Projektissa luodaan toimintamalli, jonka avulla voidaan määrittää ja arvioida hyvinvointialueen eri toimialojen kriittisten toimintojen, palvelujen ja materiaalisen varautumisen tasoa alueellisen huoltovarmuuden varmistamiseksi.

Muut hyvinvointialueet voivat hyödyntää projektin tuloksia.

Projektiin sisältyy mm. seuraavia osakokonaisuuksia.

Suunnitteluperusteiden määrittely kansallisen ja alueellisten riskiarvioiden pohjalta paikalliselle (hyvinvointialue) ja alueelliselle (YTA-alue) tasolle. Etelä-Savon hyvinvointialue kuuluu samaan YTA-alueeseen Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden kanssa.

Hyvinvointialueella käytettävien materiaalien tarvearviointi eri tilanteissa, kriittisyysluokittelu ja materiaalihallinnon kehittäminen huoltovarmuuden varmistamiseksi.

Hyvinvointialueelle palveluja tuottavien yritysten kriittisyysluokittelun arviointi, yhteistoimintamallin kehittäminen ja suositukset palveluhankintojen sopimusmalleiksi.

Hyvinvointialueen varautumisen tilannekuvan sisällön määrittely ja toimintamallin kehittäminen osaksi hyvinvointialueen ja kokonaisturvallisuuden tilannekuvaa.

Hankkeen toteutus

Hankehallinnoija: Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Projektipäällikkö: Harri Forsberg, p. 040 557 3061, etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Projektiryhmä: Asiantuntijoita Eloisasta, kunnista ja maakunnan eri viranomaistahoilta, kriittisen infran toimijoita sekä elinkeinoelämän ja vapaaehtoissektorin edustajia.

Rahoittaja: Huoltovarmuuskeskus, Alue 2030 -ohjelma (Huoltovarmuuskeskuksen rahoitusosuus 60 %, Eloisa 40 %), kokonaisbudjetti 250 000 euroa.

Hankeaika: 1.1.2024–31.12.2025

Sivua muokattu 12.3.2024