Siirry sisältöön

Hankkeessa ehkäistiin Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueiden itsemurhia ja lisättiin hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin osaamista itsemurhaa yrittäneiden hoidossa ja asiakasohjauksessa.

Mitä hankkeessa tehtiin?

Uudistimme palveluja ihmisille, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa tai joiden läheinen on tehnyt itsemurhan.

 • Koulutimme henkilöstöä valtakunnallisen Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen Käypä hoito -suosituksen sisältöihin ja paransimme henkilöstömme osaamista.
 • Itsemurhaa yrittäneiden ihmisten hoitopolussa otetaan jatkossa paremmin huomioon potilaan omaiset. Hoitopolulla tarkoitetaan potilaan yksilöllistä hoidon kokonaisuutta.
 • Selkiytimme asiakasohjausta, eli pyrimme parantamaan yksilöllistä asiakkaan ohjausta oikeaan paikkaan.
 • Pyrimme viestinnän avulla vähentämään ennakkoluuloja, jotka liittyvät itsemurhiin.
 • Jaoimme tietoa alueen mielenterveyspalveluista ja tekijöistä, jotka ehkäisevät itsemurhia.
 • Ohjeistimme, miten jokainen voi auttaa ihmistä, joka on vaarassa tehdä itsemurhan tai jolla on mielenterveysongelmia.
 • Otimme käyttöön Lapset puheeksi -menetelmän perheissä, joissa on tapahtunut itsemurha tai itsemurhayritys.

Mistä saat apua mielenterveysongelmiin?

 • Hätätilanteessa: soita 112
 • Kiireellisessä – ei hätätilanteissa: soita päivystysapu 116117
 • Kiireettömissä tilanteissa: Oman alueesi terveyskeskus
 • Vakavassa kriisitilanteessa tai kun sinulla on huoli omasta tai läheisen tilanteesta: soita sosiaali- ja kriisipäivystykseen (24/7)
  • Mikkeli: 044 7942 394
  • Savonlinna: 044 4174175

Keskusteluapua tarjoavat:

puhelinnumero: 015 214401
sähköpostiosoite: kriisikeskus@mikkelinkriisikeskus.fi

puhelinnumero: 0440 273 700
sähköpostiosoite: kriisikeskus@slnkriisikeskus.fi

Valtakunnallinen kriisipuhelin
puhelinnumero: 0925250111
Tukea ja apua: mieli.fi/tukea-ja-apua/

Savon mielenterveysomaiset FinFami ry: www.finfamisavo.fi

Surunauha ry: https://surunauha.net/


Aavista, puutu ja uskalla auttaa

Viestintä on tärkeä osa hanketta. Hankkeessa halutaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin viestinnän avulla. Hankkeen tärkein viesti on ”aavista, puutu ja uskalla auttaa”. Tavoite on, että kaikki uskaltaisivat kysyä suoraan, onko jollakin ihmisellä itsetuhoisia ajatuksia.

Hashtagilla #apuaajoissa löydät aiheeseen liittyvät some-julkaisut!


Hankkeen osatoteuttajat

 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Sovatek-säätiö
 • Jyvässeudun kriisikeskus Mobile
 • Mikkelin kriisikeskus

Muut yhteistyökumppanit

 • Järjestöt (Virike ry, Surunauha ry, FinFami ry, Nyyti ry, Viola/Mikkeli, Mikkelin NuVa),
 • Seurakunnat, oppilaitokset ja kuntien sivistystoimet

Sivua muokattu 27.3.2024