Siirry sisältöön
sulje tiedote
Terveyspalveluissamme viivettä

Tietojärjestelmissämme oli vikaa tiistaina 18.6. Vika on korjattu. Palveluissamme voi silti esiintyä viivettä vielä ruuhkan purkamisen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä.

Mintissä hankkeen logo

Hanke toteutettiin Savonlinnan alueella ja sen päämääränä oli lisätä hankkeessa mukana olevien julkishallinnollisten, yksityisen ja kolmannen sektorin työyhteisöjen hyvinvointia sekä kehittää organisaatioiden työkykyjohtamista aiempaa enemmän ennakoivaan suuntaan. Herättelimme myös mukana olevien työyhteisöjen jäsenten omaa motivaatiota ja valmiuksia kohentaa omaa hyvinvointiaan sekä työssä että vapaa-ajalla.

Hankkeen aikana

  1. Rakensimme aidosti vaikuttavan työhyvinvoinnin johtamisen mallin
  2. Toteutimme työyhteisöissä puolen vuoden mittaisia hyvinvointiprojekteja työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentamiseksi
  3. Edistimme eläkeikää lähenevien työntekijöiden hyvinvointia
  4. Loimme yhteisiä työhyvinvoinnin kehittämisryhmiä yli organisaatiorajojen

Hankkeen lopputuotoksena vastataan kysymykseen ”Minkälaista työhyvinvointijohtamisen pitää olla organisaatiossanne, jotta se koettaisiin hyödylliseksi ja johtaisi vaikuttaviin tuloksiin?”

Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen

Laadimme työhyvinvoinnin jatkuvan parantamisen mallin yhteistyössä työhyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen osallistuneiden organisaatioiden, Koho Consulting Oy:n ja hanketoimijoiden kesken. Mallin sisältö kiteytettiin alla olevaan pöytäkolmioon.

työhyvinvoinnin jatkuvan kehittämisen infograafi
Lataa pöytäkolmio tästä ja laita nähtäville haluamaasi paikkaan.

Työkykyinterventioiden vaikuttavuus – tietopaketti

Hankkeessa on koottu tutkittuun tietoon perustuva työkykyinterventioiden vaikuttavuus -tietopaketti. Tietopakettia on hyödynnetty työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kehittämisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Siihen on koottu näyttöä erilaisten työhyvinvointia ja työkykyä tukevien interventioiden vaikuttavuudesta työntekijöiden sairauspoissaoloihin, tuottavuuteen ja terveysmuuttujiin sekä kustannusvaikuttavuuteen.

Tutkitun tiedon valossa työpaikoilla kannattaa toteuttaa työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia tukevia työkykyinterventioita, sillä niillä voidaan vahvistaa työntekijän sekä henkistä että fyysistä työkykyä ja terveyttä. Työn tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky ovat tärkeimpien joukossa.

Tietopaketti on saatavilla täällä: Työkykyinterventioiden vaikuttavuus_2022

Kokemuksia Mintissä – hyvinvointiprojektista


Hankkeen loppujulkaisu

Mintissä -hanke on tullut päätökseensä, ja sen toimenpiteistä sekä tuloksista voit lukea lisää verkkolehdestä täältä:

Lisätietoja

Juuso Kautonen, projektipäällikkö, Etelä-Savon hyvinvointialue juuso.kautonen@etelasavonha.fi, 044 4172949

Hanne Kostamoinen, projektiasiantuntija, Etelä-Savon hyvinvointialue hanne.kostamoinen@etelasavonha.fi, 044 4172948

Minna Männikkö, projektipäällikkö, XAMK, minna.mannikko@xamk.fi, 040 4807369

Marjo Heikkilä, TKI-asiantuntija, XAMK, marjo.heikkila@xamk.fi, 050 3125139

Hankkeen raportoinnin löydät Innokylästä.

Hankkeen toteutus

Hankehallinnoija: Etelä-Savon hyvinvointialue
Osatoteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
Painoala: Kestävä hyvinvointi
Tutkimuskeskus: Active Life Lab
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hankeaika: 1.8.2021-31.8.2023

Eloisan, Xamkin ja ESR:n logot

Sivua muokattu 26.9.2023