Siirry sisältöön

Etelä-Savon hyvinvointialueen keskussairaalassa on kaksi yksikköä; Mikkelissä ja Savonlinnassa. Tarjoamme molemmissa yksiköissä kattavasti erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaalat toimivat myös opetussairaaloina mahdollistaen erikoistumisen molemmissa yksiköissä saman työnantajan palveluksessa. 

Erikoistuvalle lääkärille tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet oppia usean erikoisalan kliinistä työtä. Meillä saat sekä vastuuta, että tukea ja laajaa kokemusta erikoisalasi työkenttään, niin konservatiivisella kuin operatiivisella puolella ennen yliopistosairaalakoulutusta.

Erikoislääkärien koulutus on meillä jatkuvaa ja moniammatillista. Kouluttajina olemme saaneet tunnustusta ja Nuorten lääkärien yhdistys (NLY) on antanut meille useina vuosina viisi tähteä opetussairaalana. Erikoistuvan lääkärin koulutusmalleja on kehitetty suunnitelmallisesti ja erikoislääkärit ovat sitoutuneet kouluttajiksi. Vastavuoroinen keskustelu erikoislääkäreiden ja erikoistuvien kesken on päivittäistä. Erikoistuvan lääkärin omia toiveita kuullaan ja asioista puhutaan avoimesti. Myös koulutusylilääkärit omilla aloillaan edistävät koulutusta ja kokonaisuudessa työyhteisön ilmapiiri tukee koulutusmyönteisyyttä.

Erikoistuvana lääkärinä toimiessasi arvostamme työpanostasi ja räätälöimme työnkuvan vastaamaan toiveitasi. Voit myös tehdä osittaista työaikaa.
Luonnollisesti myös terveyskeskusjakso on mahdollista suorittaa Eloisassa. Yleislääketieteen erikoistumisen voit tehdä kokonaisuudessaan Eloisan palveluksessa. Tämä tarjoaa erikoistuvalle lääkärille mahdollisuuden yhdistää joustavasti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon koulutusjaksoja siten, että virkatyösuhteen edut, kuten lomakertymät, säilyvät, vaikka työntekopaikka vaihtuu.

”Täällä on lämminhenkinen ilmapiiri ja

opetuslähtöinen työtapa”

Sara Minkkinen, naistentautien erikoistuva

Alla kouluttavat erikoisalat yhteyshenkilöineen:

Etelä-Savon hyvinvointialueen palkittu monitoimijapäivystys mahdollistaa akuuttilääketieteeseen erikoistuvalle monipuolisen työnkuvan. Erikoistuvana akuuttilääkärinä työskentelet yhteispäivystyksessä perehtyen monipuolisesti päivystyspotilaiden diagnostiikan hallitsemiseen yli tavanomaisten erikoisalarajojen potilaan alkuvaiheen hoidosta aina päivystyksessä tehtäviin toimenpiteisiin. Lisäksi pääset toimimaan ensihoidon lääkärinä.

Erikoistuminen on vaihtelevaa ja monipuolista, jossa voimme räätälöidä sinulle sopivan koulutuspolun, esimerkiksi jatkuvana päivittäisenä koulutuksena tai yhtenä kokonaisena päivänä viikossa eri Eloisan yksiköissä. Akuuttilääketieteen erikoistumispolkusi räätälöidään alusta alkane niin, että osaamistasosi kasvaessa myös työnkuvaasi muutetaan vaativammaksi. Sinulle on nimetty erikoistumisesi ajan oma tutor, joka on akuuttilääketieteen erikoislääkäri.

Eloisassa voit suorittaa kaikki akuuttilääketieteen erikoistumiseen vaadittavat palvelut yliopistojaksoa lukuun ottamatta.

Viikkotyöaika on 38 h 15 min. Työhön sisältyy myös ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksiä. Päivystysajan työstä kertyy korkeamman palkan ohella aktiivivapaata, joka mahdollistaa vapaiden pitämistä työjakson aikana.

Kysy lisää: ylilääkäri Harri Hyppölä, puh. 040 359 8522, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Kysy lisää: ylilääkäri Heikki Laine, puh. 044 351 2283, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Kysy lisää: Yhteiset sotekeskuspalvelut, tulosaluepäällikkö Lotta-Sofia Kosonen, puh. 044 417 3521, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Kysy lisää: ylilääkäri Mika Puhto, puh. 044 351 6521, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Ikääntyneiden palveluita kehitetään Eloisassa vauhdilla ja olennaisena osana tässä on omana toimintana hoidettavan lääkärityön osuuden kasvattaminen aikaisemmasta. Toiminnan laadukas koordinointi, vaikuttavuuden kehittäminen ja prosessien toimivuus sekä hyvinvoiva henkilöstö on meille tärkeää.

Voimme taata sinulle Eloisassa mielenkiintoisen, vaihtelevan ja opettavaisen erikoistumispolun, jossa et jää koskaan vaille kokeneemman kollegan tukea. Työnkuvasi räätälöidään vastaamaan toiveitasi ja erikoistumiskoulutuksesi vaihetta. Geriatrian erikoistumispalvelua voi Eloisassa suorittaa esimerkiksi akuutti- ja kuntoutusosastoilla, geriatrisissa arviointi- ja jaksohoitoyksiköissä, kotihoidossa, palvelutaloissa, palliatiivisessa keskuksessa ja muistipoliklinikalla. Reunapalvelut järjestetään joustavasti. Geriatrikouluttajat löytyvät Mikkelistä, Savonlinnasta ja Pieksämäeltä.

Tarjoamme sinulle perusasioiden kuten hyvän palkan, joustavien työaikojen ja kauniiden Saimaan maisemien lisäksi monipuolisen työnkuvan ja hyvän, kokeneiden kollegojen tuen työn tekemiseen. Me autamme sinua onnistumaan työssäsi. Esihenkilöllesi sinun työhyvinvointisi on sydämen asia muutoinkin kuin juhlapuheissa.

Työnantajana Eloisa on koulutusmyönteinen ja mahdollistaa talon ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumisen. Kannustamme lääkäreitä jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen ja lääkäreillä on mahdollisuus osallistua sekä kansallisiin että kansainvälisiin koulutuksiin. Tulevaisuudessa panostus talon sisäiseen koulutukseen lisääntyy.

Työhön ei sisälly päivystysvelvoitetta. Halutessasi voit kuitenkin osallistua hyvinvointialueen yle-päivystyksiin. Autamme mielellämme käytännön asioiden järjestelyissä, kuten asunnon järjestämisessä.

Mikäli haluat tulla tutustumaan tulevaan työpaikkaasi ja -yhteisöösi ennen päätöstäsi, sekin onnistuu. Eloisan toiminta-ajatus on Myö yhessä! – Tule tekemään se kanssamme todeksi!

Kysy lisää: ylilääkäri Kati Päivärinta, puh. 044 417 2960, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Mikkeli, koulutuspaikka avoinna syksy 2026

Kysy lisää: ylilääkäri Tiina Ilves, puh. 040 359 6886, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Savonlinna, lisätietoja ylilääkäriltä

Ylilääkäri Arja Teho, puh. 044 417 3279, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Kysy lisää: ylilääkäri Sakari Vuorinen, puh. 044 351 2759, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Keuhkosairauksien yksikkö Mikkelissä koostuu ajanvarausvastaanotosta sekä noin 10 paikan reviiristä konservatiivisella vuodeosastolla. Yksikössämme tehdään monipuolisesti kaikkea keuhkosairauksien erikoisalaan kuuluvaa työtä.

Meillä voit erikoistuvana lääkärinä suorittaa keuhkosairauksien runkokoulutuksen tai tehdä reunapalveluita omalle erikoisalallesi.

Työnkuva järjestetään koulutustavoitteiden mukaiseksi. Työnkuvaan kuuluu pääsääntöisesti työskentelyä vuodeosastolla sekä poliklinikalla. Mikkelissä sinulla on myös mahdollisuus opetella tekemään bronkoskopiaa ja pientoimenpiteitä. Erikoistuvan lääkärin työnkuvaan kuuluu myös päivystykseen osallistuminen. Erikoistuvana lääkärinä saat yksikössämme tukea ja sopivasti vastuuta. Erikoistuvan koulutukseen kuuluu osallistuminen toimialamme koulutuspalavereihin. Erikoistuvalla on mahdollisuus osallistua myös alan valtakunnallisiin koulutuksiin. Työnantajana Eloisa on koulutusmyönteinen ja kannustaa lääkäreitä jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen.

Kysy lisää: ylilääkäri Anssi Ukkonen, puh. 040 359 8241, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Mikkelin keskussairaala, koulutuspaikka vapaana 2024

Kysy lisää: osastonylilääkäri Teemu Partio, puh. 044 351 9622, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Savonlinnan keskussairaala, koulutuspaikka haettavissa heti

Kysy lisää: ylilääkäri Merja Hertsi, puh. 044 417 3667, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Tule erikoistumaan korva-, nenä- ja kurkkutaudeille Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisalle Savonlinnaan!

Savonlinnan KNK-yksikössä meillä on 3 erikoislääkäriä vakituisesti. Toiminta on pääosin polikliinistä ja leikkauksia tehdään 2 päivänä viikossa. Lisäksi erikoistuvalla on yksi toimenpidepäivä/vko. Kuulon tutkimus- ja kuntoutustoiminnassa on 2-3 audionomia.

Erikoistuvana lääkärinä työnkuvasi järjestetään koulutustavoitteidesi mukaiseksi, saat tukea ja sinulle annetaan sopivasti vastuuta. Seniorilääkärin ohjauksessa pääset suorittamaan monipuolisia leikkaushoitoja nykyaikaisilla laitteilla. Erikoistuvan koulutukseen kuuluu osallistuminen toimialamme koulutuspalavereihin ja mahdollistamme osallistumisen myös alan valtakunnallisiin koulutuksiin.

Työnantajana Eloisa on koulutusmyönteinen ja kannustaa lääkäreitä jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen. Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Olemme saaneet myös useana vuotena täydet viisi tähteä NLY:n koulutuspaikkakyselyssä.

Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!

Myö yhessä – Autamme sinua onnistumaan työssäsi!

Kysy lisää: ylilääkäri Jere Taalas, puh. 040 359 7383, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Mikkelin keskussairaalassa on 6 radiologian erikoislääkäriä ja kerrallaan 1-3 erikoistuvaa. Koulutus on yksilöllistä ja panostamme senioritukeen. Saat meiltä monipuoliset ja riittävät taidot yliopistovaiheeseen.

Mikkelin keskussairaalan radiologialta on hyväksytty erikoistumispalvelua 2,5v., jopa 3v.

Radiologia on päivystävä erikoisala, mutta päivystämään pääsee hyvän seniorituen kanssa vasta siinä vaiheessa kun siihen on valmiuksia.

Alanahan radiologia on todella mielenkiintoista, jotain ihan muuta!

Yksikkömme on saanut myös tunnustusta koulutuksen laadusta, sillä olemme kestomenestyjä viiden tähden koulutuspaikkana NLY:n koulutuspaikkakyselyssä! ⭐⭐⭐⭐⭐

Kysy meiltä lisää ja lähdetään yhdessä rakentamaan erikoistumispolkua sinulle!

Mikkeli keskussairaala, tulosaluepäällikkö Heidi Häkkinen, puh. 0403596701, sähköposti etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi ja palvelualuejohtaja Jussi Aarnio, puh. 0443516482, etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Savonlinnan keskussairaala, ylilääkäri Teemu Nikali, puh. 044 417 3740, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Kysy lisää: ylilääkäri Lotta Mäkelä, puh. 050 351 0292, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Kysy lisää: ylilääkäri Susanna Broms, puh. 044 351 6518, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Kysy lisää: ylilääkäri Sakari Simula, puh. 044 351 6656, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Kysy lisää: vastaava ylilääkäri Antti Hoberg, puh. 040 351 3193, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Mikkelin keskussairaala, koulutuspaikka haettavissa heti

Kysy lisää: ylilääkäri Jori Nousiainen, puh. 040 359 6924, sähköposti: etunimi.sukunimi@elinava

Savonlinnan keskussairaala, koulutuspaikka haettavissa heti

Savonlinnan sisätautien klinikassa toimii 2 vuodeosastoa, sydänvalvonta, dialyysi ja poliklinikat kardiologialla, nefrologialla, reumatologialla, gastroenterologialla, hematologialla, endokrinologialla sekä infektiotaudeilla.

Erikoistuvana lääkärinä työskentelet vuodeosastoilla ja poliklinikoilla senioriohjauksessa. Konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät ja ammatillinen tuki lähellä helposti tavoitettavissa.

Päivystykseen osallistut erikseen sovitulla tavalla. Päivystysrupeamien määrä ja työtaakka on kohtuullinen ja saat hyvän perehdytyksen päivystystoimintaan, tarvittaessa alkuun ns. kakkospäivystäjänä.

Savonlinnassa saat monipuolisen runkokoulutuksen sisätauteihin kompaktissa työyhteisössä. Mahdollisuus myös eriytyvään koulutukseen suppeilla erikoisaloilla.

Muiden erikoisalojen sisätautiseen reunakoulutukseen tarjoamme myös mahdollisuuden.

Otamme Sinut mielellään myös lyhyempään työjaksoon perehtymään sisätauteihin.

Palkkaus on Eloisan paikallisen sopimuksen mukainen. Ammattitaitoa kehittäviin ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee hyvin.

Kysy lisää: osastonylilääkäri Sampo Karjalainen, puh. 044 417 3848, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi ja osastonylilääkäri Timo Tuominen, puh. 044 417 3622, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Kysy lisää: tulosaluepäällikkö Virpi Laine, puh. 040 359 7225, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Eloisalla tehdään terveyskeskustyötä Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan sotekeskuksissa sekä 15 pienemmällä Etelä-Savon hyvinvointialueen soteasemalla. Voit itse vaikuttaa siihen työskenteletkö suuremmassa vai pienemmässä yksikössä.

Yleislääketieteen vastaanotollamme ohjaamisen tukena on hyvin organisoitu koulutus ja erinomainen seniorituki. Sinun on myös mahdollista suorittaa yleislääketieteen erikoistumiseen sisältyvät sairaalapalvelut joustavasti saman työnantajan palveluksessa ilman, että työsuhteesi katkeaa.

Meillä erikoistuvan lääkärin työn kuva on monipuolista ja painotuksissa on mahdollista huomioida toiveita ja koulutustarpeita. Pääset osaksi moniammatillista tiimiä, jossa tutut ammattilaiset ovat lähellä ja konsultoitavissa helposti. Lähiesimies on osa tiimiä ja tukee arjen sujumisessa. Sinulle nimetään henkilökohtainen tuutori ja säännölliset ohjaustunnit varataan päiväohjelmaasi.

Työ sisältää vastaanottotyötä ajanvaraus- ja kiireellisellä vastaanotolla sekä yleislääketieteen päivystyksessä. Perustehtävien lisäksi työhön kuuluu yleislääkärinä toimimista eri sektoreilla kuten lastenneuvolassa, äitiysneuvolassa, ehkäisyneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja yleislääketieteen osastoilla. Meillä on myös erikoistuvalle lääkärille sopivia hallinnollisia tehtäviä, jos urapolku johtamiseen kiinnostaa. Ympärilläsi on osaava hoitohenkilökunta ja moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien kesken sujuu hyvin.

Kysy lisää:

Perusterveydenhuollon ylilääkäri Pyry Toivanen, puh. 040 359 8506 , sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Koulutusylilääkäri Ville Miettinen, puh. 044 794 5743, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Sotekeskuspalvelujen vastaava ylilääkäri Anna-Sofia Simula, puh. 040 129 4676, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Rekrytointikoordinaattori Teija Viinanen, p. 040 480 8476, sähköposti: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Sivua muokattu 19.6.2024