Siirry sisältöön

Antti Ohvanainen

Antti Ohvanainen, geriatrian erikoislääkäri, palvelualuepäällikkö, ylilääkäri. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa.

Olen Antti Ohvanainen, perheenisä ja suomenlapinkoiran omistaja Joensuusta. Koulutukseltani olen geriatrian erikoislääkäri ja minulla on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Teen myös hitaasti etenevää väitöskirjatutkimusta suomalaisesta kotisairaalasta ja palliatiivisen hoidon kehittämisestä.

Mitä teet Eloisan ikääntyneiden palveluissa?

Olen geriatrisen osastopalvelun palvelualueen palvelualuepäällikkö ja toimialan hallinnollinen ylilääkäri. Palvelualueellani toimivat geriatriset arviointiosastot ja mm. sairaalakampuksilla työskentelevät kotiutuskoordinaattorit. Olen ikääntyneiden palvelujen johtoryhmän jäsen ja ajoittain sijaistan myös toimialajohtajaa. Työtehtäviini kuuluu ikääntyneiden palvelujen lääketieteellinen johtaminen ja yhteistyö tässäkin asiassa yli toimialarajojen. Yksi mieluisimmista työtehtävistäni on ikääntyneiden lääkäritiimin esihenkilönä toimiminen.

Mikä Eloisassa toimii?

Hyvinvointialueen muodostuminen on tehnyt mahdolliseksi suunnitella ja johtaa palveluja laajemmassa mittakaavassa kuin aikaisemmissa organisaatioissa. Eloisassa ei ole vallalla ”näinhän tämä on aina tehty” -mentaliteetti vaan ylimmästä johdosta lähtien kannustetaan toimimaan ketterästi, maalaisjärkisesti ja asiakas/potilaslähtöisesti. Eloisa on töissä paljon osaavia ja mukavia ihmisiä ja uskon vilpittömästi, että meillä on hyvät mahdollisuudet onnistua työssämme.

Mitä haluan kehittää?

Meidän pitää oppia entistä paremmin kertomaan itsestämme ja työmahdollisuuksistamme potentiaalisille tuleville työkavereille. Uskon, että emme jää esim. yksityisistä toimijoista lainkaan joustavuudessa jälkeen, mutta kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, mikäli Eloisa ei tule työpaikkana mieleen. Haluan parantaa eri ammattilaisten edellytyksiä tehdä työnsä hyvin, ajankohtaisesti mm. lisäämme RAI-tiedon käyttöä lääkäripalveluiden kohdentamisen suunnittelussa.


Minna Hulkko

Minna Hulkko, akuuttilääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa.

Olen Minna Hulkko, akuuttilääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri Savonlinnasta. Päädyin Kuopiosta Savonlinnaan erikoistumiseen kuuluvien keskussairaalapalveluiden perässä vuonna 2017 ja tälle tielle jäin. Markkinapuhe: Savonlinna on Suomen kaunein kaupunki, paras paikka asua ja kasvattaa lapsia. Perheeseeni kuuluu 3 peruskouluikäistä lasta ja kollegavaimo.

Mitä teet Eloisan ikääntyneiden palveluissa?

Olen Eloisan Ikääntyneiden palveluissa kotihoidon apulaisylilääkäri. Hoidan kotisairaanhoidon kiertoja ja konsultaatioita ja lisäksi työnsarkaani on tehostetun palveluasumisen yksikkö Helminauha Punkaharjulla. Erityisvastuualueena minulla on ikääntyneiden potilaiden päivystyksellisen hoidon kehittäminen. Osa työpanoksestani käytetään Ikääntyneiden palveluiden lisäksi Päivystyksen ja ensihoidon vastuualueella, jossa toimin Savonlinnan kotisairaalan/tehostetun kotihoidon sekä ”Liikkuvan Lissun” eli yhden sairaanhoitajan mobiilin hoidontarpeen arviointiyksikön lääkärinä. Minut tavoittaa varsin usein myös Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksestä etulinjasta, sillä minulle (kuten muillekin akuuttilääkäreille) päivystys on intohimo ja henkireikä.

Mikä Eloisassa toimii?

Eloisassa on pienehkö mutta iäkäs ja monisairas väestöpohja ja sitä kautta suuri hoidon tarve. Täällä saa tehdä työtä, jolla on oikeasti merkitystä ja jota oikeasti tarvitaan. Toimivaa on esimerkiksi se, että kollegat ja muut avainhenkilöt tulevat nopeasti tutuksi, potilaiden hoitoprosesseissa toiminta on vaivatonta ja ketterää ja byrokratiaa on äärimmäisen vähän. Osaamista arvostetaan ja työkavereiden kanssa aina sähkömiehistä laitoshuoltajiin ja kirurgeihin tulee nopeasti tutuksi. Maalaisjärjellä ja reippaalla ja positiivisella asenteella pääsee pitkälle, ja oman osaamisen kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti. Paljon on itsestä kiinni, eikä Eloisassa tarvitse olla pieni kasvoton ratas isossa myllyssä, vaan saa tehdä töitä koko persoonallaan ja osaamisellaan. Se on antoisaa ja palkitsevaa.

Mitä haluan kehittää?

Haluan kehittää nykyisessä työssäni ikääntyneiden potilaiden/asiakkaiden kokonaisvaltaista hoitoa. Geriatrinen työskentelyote tuottaa paljon hyötyä ja hyvää. Ensisijaisesti potilaalle itselleen ja hänen läheisilleen hyöty tulee toimintakyvyn kohenemisena ja oireiden vähenemisenä. Toisaalta hyöty on meille kaikille veronmaksajille säästöissä, kun pitkäaikaisiin ongelmakohtiin löytyy toimivia ratkaisuja (esim. ns pyöröovisyndrooman väheneminen, polyfarmasiaan puuttuminen, ennakoivien hoitosuunnitelmien implementaatio, elämän loppuvaiheen hyvä ja inhimillinen hoito, turhien sairaala- ja diagnostiikkareissujen väheneminen, selkeät ja napakat toimintaohjeet päivystystilanteisiin jne).

Päivystävänä lääkärinä työskennellessäni haluan osallistua esimerkiksi hoitoprosessien kehittämiseen ja toivon, että tulevaisuudessa etulinjan päivystäjillä on aiempaakin tiukemmat kokemus- ja osaamisvaatimukset ja säännölliset/pakolliset lisäkoulutukset – tämä edistää kriittisesti sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hyvää hoitoa täällä ”Eloisan periferiassa” ja parantaa myös ymmärrystä hyvin iäkkäiden potilaiden hoidon erityispiireistä.


Kati Päivärinta

Kati Auvinen, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa.

Olen Kati Päivärinta, keski-ikäinen heppatyttö Sulkavalta. Koulutukseltani olen sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, ja olen väitellyt vuosi sitten yleislääketieteen alalta iäkkäiden lääkehoidon moniammatillisesta arvioinnista. Perheeseeni kuuluu kollegapuoliso, uusperheellinen teinejä sekä lauma kissoja, koiria ja hevosia. Kotimme sijaitsee maailman kauneimmalla paikalla Saimaan rannalla Sulkavalla.

Mitä teet Eloisan ikääntyneiden palveluissa?

Olen kotihoidon ylilääkäri, ja toimenkuvaani kuuluu kotihoidon potilaiden hoito Savonlinnan kaupungin lännen alueella, sekä kotihoidon kehittäminen ja kliinisen työn organisointi koko Eloisassa. Lisäksi kiinnostuksen kohteenani ja vastuullani ovat ikääntyneiden palvelujen lääkehoitoon, lääkehoidon turvallisuuteen ja sen kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Mikä Eloisassa toimii?

Lääkärin työn näkökulmasta Eloisa on nimensä mukainen dynaaminen organisaatio; byrokratiaan ei tarvitse kompastella, savolaiset ovat huumorintajusta väkeä ja sekaan on helppo sopeutua. Ikääntyneiden palveluissa meillä on hyvin joustava ja myönteinen ilmapiiri, ja olemme valmiita suunnittelemaan, kokeilemaan ja kehittämään uusia toimintatapoja. Hyvinvointialueiden haasteet tuntuvat meilläkin, mutta Eloisassa ikääntyneiden palvelut ovat jo väestörakenteenkin takia keskeinen ja kehittyvä alue, johon panostetaan ja sitä arvostetaan.

Eloisa tarjoaa erinomaiset työsuhde-edut, ja palkkataso on kilpailukykyinen. Työnkuvan voi ikääntyneiden palveluissa räätälöidä kiinnostuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti esimerkiksi työn sisällön, aikataulujen tai maantieteellisten kysymysten suhteen hyvin joustavasti. Itse arvostan suuresti etätyömahdollisuutta yhdistettynä merkitykselliseen työhön iäkkäiden parissa, ja mahdollisuuksia suunnitella työpäivät omaan arkeen sopivalla tavalla.

Mitä haluan kehittää?

Oma tärkein kiinnostuksen kohteeni on iäkkäiden järkevä lääkehoito ja sen kehittäminen osana geriatrisen potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Monisairaat iäkkäät ovat kaikkein haavoittuvaisempia lääkehaitoille, ja lääkehaitat voivat johtaa vakaviin seurannaisvaikutuksiin, kuten toimintakyvyn heikkenemiseen, kaatumisiin ja sairaalahoitoihin. Tämän vuoksi haluan kehittää iäkkäiden lääkehoitojen järkeistämistä Eloisassa kaikilla tasoilla sisältäen yksittäisten potilaiden mahdollisimman hyvän ja kokonaisvaltaisen hoidon, ja sitä tukevat toimintatavat organisaatiossa, josta konkreettisena esimerkkinä on kliinisen farmasian jalkauttaminen potilastyöhön.

Sivua muokattu 19.10.2023