Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.

Kati Päivärinta

Kati Auvinen, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa.

Olen Kati Päivärinta, keski-ikäinen heppatyttö Sulkavalta. Koulutukseltani olen sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, ja olen väitellyt yleislääketieteen alalta iäkkäiden lääkehoidon moniammatillisesta arvioinnista. Perheeseeni kuuluu kollegapuoliso, uusperheellinen teinejä sekä lauma kissoja, koiria ja hevosia. Kotimme sijaitsee maailman kauneimmalla paikalla Saimaan rannalla Sulkavalla.

Toimin hallinnollisena ylilääkärinä, ja toimenkuvaani kuuluu ikääntyneiden hoidon kokonaisvaltainen organisointi ja kehittäminen yhdessä johtotiimin kanssa.

Lääkärin työn näkökulmasta Eloisa on nimensä mukainen dynaaminen organisaatio; byrokratiaan ei tarvitse kompastella, savolaiset ovat huumorintajusta väkeä ja sekaan on helppo sopeutua. Ikääntyneiden palveluissa meillä on hyvin joustava ja myönteinen ilmapiiri, ja olemme valmiita suunnittelemaan, kokeilemaan ja kehittämään uusia toimintatapoja. Hyvinvointialueiden haasteet tuntuvat meilläkin, mutta Eloisassa ikääntyneiden palvelut ovat jo väestörakenteenkin takia keskeinen ja kehittyvä alue, johon panostetaan ja sitä arvostetaan.

Eloisa tarjoaa erinomaiset työsuhde-edut, ja palkkataso on kilpailukykyinen. Työnkuvan voi ikääntyneiden palveluissa räätälöidä kiinnostuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti esimerkiksi työn sisällön, aikataulujen tai maantieteellisten kysymysten suhteen hyvin joustavasti. Itse arvostan suuresti etätyömahdollisuutta yhdistettynä merkitykselliseen työhön iäkkäiden parissa, ja mahdollisuuksia suunnitella työpäivät omaan arkeen sopivalla tavalla.

Yhteisenä tavoitteenamme on tuottaa asiakaslähtöisesti ja joustavasti juuri meidän alueemme iäkkäille sopivia, riittäviä ja laadukkaita palveluja. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat kotihoidon arviointitiimit ja geriatristen arviointiosastojen toiminta niin, että palvelujen piiriin tulevan asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät selvitetään ja arvioidaan kokonaisvaltaisesti, ja tehdään yksilöllinen, kattava hoito- ja palvelusuunnitelma. Näin parannetaan tai ylläpidetään jäljellä olevaa toimintakykyä, ja ehkäistään tai siirretään raskaampien palvelujen piiriin siirtymistä.

Erityinen kiinnostuksen kohteeni on iäkkäiden järkevä lääkehoito ja sen kehittäminen osana geriatrisen potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Monisairaat iäkkäät ovat kaikkein haavoittuvaisempia lääkehaitoille, ja lääkehaitat voivat johtaa vakaviin seurannaisvaikutuksiin, kuten toimintakyvyn heikkenemiseen, kaatumisiin ja sairaalahoitoihin. Tämän vuoksi haluan kehittää iäkkäiden lääkehoitojen järkeistämistä Eloisassa kaikilla tasoilla sisältäen yksittäisten potilaiden mahdollisimman hyvän ja kokonaisvaltaisen hoidon, ja sitä tukevat toimintatavat organisaatiossa, josta konkreettisena esimerkkinä on kliinisen farmasian jalkauttaminen potilastyöhön.


Minna Hulkko

Minna Hulkko, akuuttilääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa.

Olen Minna Hulkko, akuuttilääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri Savonlinnasta. Päädyin Kuopiosta Savonlinnaan erikoistumiseen kuuluvien keskussairaalapalveluiden perässä vuonna 2017 ja tälle tielle jäin. Markkinapuhe: Savonlinna on Suomen kaunein kaupunki, paras paikka asua ja kasvattaa lapsia. Perheeseeni kuuluu 3 peruskouluikäistä lasta ja kollegavaimo.

Olen Eloisan Ikääntyneiden palveluissa kotihoidon apulaisylilääkäri. Hoidan kotisairaanhoidon kiertoja ja konsultaatioita ja toimin kotisairaanhoidon arviointitiimin lääkärinä. Tällä hetkellä käytän 20% työajastani Päivystyksen ja Ensihoidon vastuualueella Eloisan Liikkuvan Sairaalan lääkärin tehtäviin ja kotisairaalatoiminnan kehittämiseen, tähän kuuluu myös HTA-toiminta (hoidon tarpeen arviointi) yhteistyössä Tilannekeskuksen kanssa. Ikääntyneiden palveluissa erityisvastuualueenani on ikäihmisten päivystyksellisen hoidon kehittäminen.

Minut tavoittaa viikoittain myös Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksestä etulinjasta, sillä minulle (kuten muillekin akuuttilääkäreille) päivystys on intohimo ja henkireikä. Konservatiivisten ja operatiivisten etupäivystysten lisäksi teen myös Eloisan yleislääketieteen takapäivystyksiä.

Omassa työssäni ohjaan myös säännöllisesti nuorempia kollegoita ja lääketieteen opiskelijoita sekä päivystystyössä että geriatrisissa asioissa.

Eloisassa on pienehkö mutta iäkäs ja monisairas väestöpohja ja sitä kautta suuri hoidon tarve. Täällä saa tehdä työtä, jolla on oikeasti merkitystä ja jota oikeasti tarvitaan. Toimivaa on esimerkiksi se, että kollegat ja muut avainhenkilöt tulevat nopeasti tutuksi, potilaiden hoitoprosesseissa toiminta on vaivatonta ja ketterää ja byrokratiaa on äärimmäisen vähän. Osaamista arvostetaan ja työkavereiden kanssa aina sähkömiehistä laitoshuoltajiin ja kirurgeihin tulee nopeasti tutuksi. Maalaisjärjellä ja reippaalla ja positiivisella asenteella pääsee pitkälle, ja oman osaamisen kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti. Paljon on itsestä kiinni, eikä Eloisassa tarvitse olla pieni kasvoton ratas isossa myllyssä, vaan saa tehdä töitä koko persoonallaan ja osaamisellaan. Se on antoisaa ja palkitsevaa.

Haluan kehittää nykyisessä työssäni ikääntyneiden potilaiden/asiakkaiden kokonaisvaltaista hoitoa. Geriatrinen työskentelyote tuottaa paljon hyötyä ja hyvää. Ensisijaisesti potilaalle itselleen ja hänen läheisilleen hyöty tulee toimintakyvyn kohenemisena ja oireiden vähenemisenä. Toisaalta hyöty on meille kaikille veronmaksajille säästöissä, kun pitkäaikaisiin ongelmakohtiin löytyy toimivia ratkaisuja (esim. ns pyöröovisyndrooman väheneminen, polyfarmasiaan puuttuminen, ennakoivien hoitosuunnitelmien implementaatio, elämän loppuvaiheen hyvä ja inhimillinen hoito, turhien sairaala- ja diagnostiikkareissujen väheneminen, selkeät ja napakat toimintaohjeet päivystystilanteisiin jne).

Päivystävänä lääkärinä työskennellessäni haluan osallistua esimerkiksi hoitoprosessien kehittämiseen ja toivon, että tulevaisuudessa etulinjan päivystäjillä on aiempaakin tiukemmat kokemus- ja osaamisvaatimukset ja säännölliset/pakolliset lisäkoulutukset – tämä edistää kriittisesti sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hyvää hoitoa täällä ”Eloisan periferiassa” ja parantaa myös ymmärrystä hyvin iäkkäiden potilaiden hoidon erityispiireistä.


Sivua muokattu 4.4.2024