Siirry sisältöön
sulje tiedote
Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus

Avotulen tekeminen on kielletty. Tulen leviämisvaara on suuri maaston kuivuuden vuoksi.


Olemme ottaneet uutta teknologiaa käyttöön ikääntyneiden asiakkaiden kodeissa. Teknologian avulla saamme tietoa asiakkaan arjen aktiivisuudesta ja sujuvuudesta, jotta voimme ennakoida avun tarvetta.

Käytettävät laitteet ja niiden hyödyt

Kotihoidon asiakkaille tarjotaan monipuolisesti erilaisia teknisiä vaihtoehtoja ja etäpalveluita. Asiakkaan kotona käytettäviä laitteita ovat:

Sensorit eli liiketunnistimet tuottavat tietoa asiakkaan kotiarjen aktiivisuudesta ja vuorokausirytmistä. Sensoripaketissa on 10 eri sensoria: 5 huoneeseen asettavaa liiketunnistinta, kaksi kodinkoneisiin liitettävää sensoria, kaksi ovisensoria ja vuodematto.

Liiketunnistimista tuleva tieto on aina aktiivisuus- eli liiketietoa ja kodinkoneista tuleva tieto kertoo, onko laitetta käytetty. Ovitunnistimista tuleva tieto kertoo, onko ovi auki, tai jos se on jääkaapin ovessa, onko jääkaapin ovi avattu. Vuodesensori kertoo vuoteessa oloajan.

Sensoreihin voidaan määrittää hälytyksiä muun muassa tilassa pitkään viipymisestä. Esimerkiksi, jos asiakas menee yöllä vessaan eikä palaa sieltä kahden tunnin sisällä vuoteeseen, kotihoidon ammattilaisille tulee turvahälytys. 

Lääkeautomaatti antaa asiakkaalle lääkkeet sovittuna aikana kipossa. Laite opastaa ja muistuttaa siis ottamaan lääkkeet oikeaan aikaan. Lääkeautomaatilla tuetaan itsenäistä ja turvallista lääkehoitoa.

Tabletti mahdollistaa asiakkaalle etähoitajan soitot. Etähoitajan avuksi voi tarvittaessa ottaa mukaan myös viittomakielisen tulkin!
Myös asiakkaan läheinen voi soittaa asiakkaalle videopuheluja. Tabletti on helppokäyttöinen eikä vaadi käyttäjältä muuta osaamista kuin tulla laitteen ääreen.

Turvapuhelimesta asiakas voi tehdä turvahälytyksen hätätilanteessa nappia painamalla. Paikantava turvapuhelin toimii myös kodin ulkopuolella, esimerkiksi kävelylenkillä. Turvapuhelinkeskus voi paikantaa laitteen ja ohjata asiakkaan luokse apua.

Etämittauslaitteet, kuten verenpainemittari tai verensokerimittari, soveltuvat asiakkaille, jotka osaavat itse mitata laitteella tuloksen. Kotihoito tai läheinen voi seurata hoidon tasoa, sillä tulos tallentuu asiakkaan tabletin kautta kotihoidon etähoitojärjestelmään. 

Teknologioiden avulla kerättävää tietoa kutsutaan tilannetiedoksi. Tiedon avulla seurataan asiakkaan kotona pärjäämistä ja palvelutarvetta, muodostetaan hälytyksiä ja kootaan raportteja tiedolla johtamisen tueksi. Nämä tiedot muodostavat yhdessä asiakkaan tilannekuvan.

Katso videolta, miten hyödynnämme tablettia etäkotihoidossa viittomakielisellä asiakkaalla.

Video on tehty ennen hyvinvointialueiden aloittamista, jonka vuoksi siinä puhutaan entisestä Essotesta. Videon lopussa olevat linkit eivät ole enää toiminnassa.

Ikääntyneen tilannekuva

Laitteistojen antamista tiedoista koottu ikääntyneen tilannekuva on kokonaisvaltainen katsaus ikääntyneen henkilön omiin toimintatapoihin kotona. Tilannekuvan avulla pystymme muun muassa arvioimaan yhdessä asiakkaan kanssa, miten hän pärjää kotona. Tämä toimintamalli tukee ikääntyneen henkilön kotona asumista, sillä pystymme suunnittelemaan yksilöllisesti asiakkaalle sopivan hoidon. Tukemalla ikääntyneitä heidän omassa kodissaan lisäämme osallisuutta oman elämän hallintaan.

Toimintamalli perustuu Etelä-Savon ikäohjelmaan, jonka tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 94% yli 75-vuotiaista pystyisivät asumaan kotona.

Ikääntyneiden tilannekuva jakautuu 4 eri osaan.
  1. Ennakoiva tilannekuva sisältää asiakkaalta tulleet ei-kiireelliset hälytykset, joita seuraa etäpalvelukeskus.
  2. Tekninen tilannekuva sisältää laitteiden toimivuuden seurannan ja päivittämisen, josta vastaa tukipalvelut.
  3. Tiedollinen tilannekuva sisältää laitteistoista saadun tiedon raportoinnin, jonka avulla asiakkaan hoitoa voidaan suunnitella kohdennetusti ja kustannustehokkaasti
  4. Akuutti 24/7 tilannekuva sisältää kriittiset tiedot, jotka vaativat nopeaa reagointia. Tällaista tietoa syntyy esimerkiksi yöllä kotoa poistuminen, joka aiheuttaa turvahälytyksen. Akuuttia tilannekuvaa seuraa turvapuhelinkeskus.

Kaikki nämä tiedot muodostavat kokonaisuuden, jota ammattilaiset voivat tarkastella yhdestä tietoalustasta. Toimintamalli on tarpeen arjen etä- ja tukipalvelujen ja kotihoidon toimintojen yhtenäistämiseksi sekä toiminnan sujuvoittamiseksi. Tilannekuvan hyödyntämisen edellytyksenä on selkeästi kuvatut tehtävät ja vastuut tilannekuvan käsittelyssä sekä helppo viestintä toimijoiden kesken.


Osana KATI-ohjelmaa

Etelä-Savon Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeessa tehdään yhteistyötä teknologian tuottajien, oppilaitosten, sekä Kuurojen liiton alueyhdistyksen kanssa. Hanke on osa valtakunnallista KATI-ohjelmaa. Ohjelman rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Käy katsomassa hankkeen tuloksia tästä.

Lisätietoja:

Tapani Patosalmi
Hankepäällikkö
tapani.patosalmi@etelasavonha.fi
040 359 8133

Sivua muokattu 8.8.2023