Siirry sisältöön

Etelä-Savon hyvinvointialueen keskussairaalassa on kaksi yksikköä, toinen Mikkelissä ja toinen Savonlinnassa. Tarjoamme molemmissa yksiköissä kattavasti erikoissairaanhoidon palveluja.

Yksiköissämme ovat edustettuina kirurgian ja sisätautien erikoisalat, anestesiologian ja tehohoidon, naistentautien ja synnytysten, lastentautien, radiologian, neurologian, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, keuhkosairauksien, ihotautien, fysiatrian, suu- ja leukasairauksien, onkologian, infektiosairauksien, patologian, kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian ja yleislääketieteen erikoisalat. Erikoisalat tekevät tiivistä yhteistyötä, minkä ansiosta konsultoiminen eri erikoisalojen kesken on helppoa.

Palkittu monitoimijapäivystys

Mikkelin keskussairaalassa toimii palkittu monitoimijapäivystys. Monitoimijapäivystyksen toiminnan tavoitteena on kokonaisvaltainen palvelu potilaalle. Mallilla on pystytty puuttumaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa paljon kuormittavien potilaiden tilanteeseen aiempaa tehokkaammin. Monitoimijapäivystyksessä toimii somaattisen päivystyksen lisäksi sosiaali- ja kriisipäivystys, mielenterveys- ja päihdepäivystys, lastensuojelun päivystys, päivystysosasto ja kotisairaala. Potilaskäyntejä on vuosittain yli 56 000.

Monipuoliset erikoistumismahdollisuudet

Erikoistuvalle lääkärille on monipuoliset mahdollisuudet oppia usean erikoisalan kliinistä työtä. Täällä saat sekä vastuuta, että tukea ja laajaa kokemusta erikoisalasi työkenttään, niin konservatiivisella kuin operatiivisella puolella ennen yliopistosairaalakoulutusta.

Sivua muokattu 30.6.2023