Siirry sisältöön

Täältä löydät Etelä-Savon hyvinvointialueen tukipalvelutuottajarekisterin.

Tukipalvelut

Ilmoittautuminen sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutuottajaksi.

Tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut sekä osallisuutta- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 19 §, laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 27 § 2 mom.) Henkilökohtainen apu on tulkittu tukipalveluihin rinnastettavaksi palveluksi, jota ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (Valveri).

Tukipalveluista ja henkilökohtaisesta avusta on kuitenkin tehtävä ilmoitus hyvinvointialueelle vastaavasti kuin rekisteriin merkittävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Hyvinvointialue ei toimita tukipalveluja tai henkilökohtaisen avun tuottamista koskevia tietoja aluehallintovirastolle, vaan ilmoitus käsitellään hyvinvointialueella, jonka rekisteriin palveluntuottaja merkitään.

Sosiaalipalveluna tuotettavan palvelun tukipalvelutuottajan tulee täyttää oheinen lomake. Lomake lähetetään Eloisan kirjaamoon (yhteystiedot lomakkeessa).

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Niina Helminen
puh. 044 794 4002
niina.helminen@etelasavonha.fi

Valveri -rekisteriin tehtävistä ilmoituksista ja luvista tietoa Aluehallintoviraston sivulta: