Siirry sisältöön

Lastensuojelun sijaishuolto

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollossa lapsi voi asua perhehoidossa, ammatillisessa perhekodissa, lastensuojelulaitoksessa tai muussa tarkoituksen mukaisessa hoidossa. Sijaishuolto voi olla lyhytaikaista (kiireellinen sijoitus) tai toistaiseksi olemassa olevaan tarpeeseen (huostaanotto).

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaten. Sijaishuollossa tehdään mahdollisuuksien mukaan tiivistä yhteistyötä lapsen vanhempien/huoltajien kanssa. Sijaishuoltoa toteutetaan lapsen asiakassuunnitelmaan perustuen. Jokaisella lastensuojelun sijaishuollon piirissä olevalla lapsella on hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, joka vastaa muun muassa siitä, että sijaishuoltopaikka on lapsen tarpeen ja edun mukainen. Tavoitteena on aina lapsen edun toteutuminen ja perheen jälleenyhdistäminen.

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään sijaishuoltoon liittyvissä asioissa.

Palvelupaikat